Vrijwilligers inventarisatie enquêteformulier

SPORTVERENIGING EN CONSUMENT, gaat dit samen?

S.C. Twist is een vereniging. Een vereniging is een verzameling personen die zich met een bepaald doel georganiseerd hebben. En wat houdt dat dan in als je lid bent van een vereniging?

Simpel gezegd: je zorgt er met zijn allen voor dat de vereniging kan blijven bestaan zodat de leden van de vereniging hun favoriete sport kunnen beoefenen. Ongeacht of je nu handballer, korfballer, trimmer, tennisser of gewoon lid bent.

Het aantal mensen dat iets binnen de vereniging doet is best groot. Vele functies zijn bezet en het lijkt allemaal best redelijk te lopen. Het bestuur spreekt haar waardering uit voor die mensen die als vrijwilliger voor en met de club bezig zijn. Maar de last die op de schouders drukt van deze mensen is vaak te zwaar, terwijl vele handen licht werk kunnen maken.

Het is noodzakelijk dat ieder lid van de vereniging bereid is één of meerdere vrijwilligerstaken uit te voeren.

Ook van ouders van onze jeugdleden wordt deze inzet/ ondersteuning verwacht.

Het is duidelijk dat zonder de inzet van eenieder Twist niet kan voortbestaan.

Door middel van deze korte enquête willen we inventariseren wat jullie zouden willen doen voor de vereniging. Graag ontvangen we  het formulier z.s.m. ingevuld retour, ook indien u meerdere kinderen heeft ontvangen wij graag alle formulieren retour. Graag aangeven voor welk kind u een volledig ingevuld formulier heeft ingeleverd.

Persoonlijke gegevens

Powered by BreezingForms