Wat is en doet de vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon is een onafhankelijke persoon, benaderbaar voor alle leden en bezoekers van de vereniging. Klachten en problemen over omgangsvormen zoals agressie, geweld, discriminatie, verbale / fysieke of seksuele intimidatie , kunnen op een vertrouwelijke wijze worden besproken en behandeld.
In ‘lichte’ gevallen is het natuurlijk altijd goed om eerst zelf contact op te nemen met degene die het ongewenste gedrag tentoonspreidt en te proberen dit te bespreken.
Zijn de klachten ernstiger en/of helpt het aanspreken niet, dan kan contact worden opgenomen met de vertrouwenspersoon. Na melding bij de vertrouwenspersoon vindt een eerste gesprek plaats en naar aanleiding hiervan wordt samen een plan van aanpak opgesteld. De aanpak kan bestaan uit advisering, begeleiding, bemiddeling of er kan doorverwezen worden naar andere professionele ondersteuning.

De vertrouwenspersoon binnen S.C. Twist is mevrouw Henrike Spoelman. Hieronder stelt zij zich voor: 

Henrike Spoelman

Door het bestuur van SC Twist ben ik benaderd of ik vertrouwenscontactpersoon wil zijn binnen de vereniging. Dit wil ik graag doen om zo mijn steentje bij te dragen aan een veilige en positieve vereniging. Via deze weg zal ik me even kort voorstellen en uitleg geven wat dit nu precies inhoudt. Ik ben Henrike Spoelman en één van mijn zoons, Floris, korfbalt bij de vereniging. In het dagelijks leven heb ik mijn eigen praktijk voor kindercoaching en geef ik o.a. ook weerbaarheidstrainingen tegen pesten.

Het lijkt vanzelfsprekend dat een sportvereniging een veilige omgeving is voor zijn leden, toch is  dit niet altijd vanzelfsprekend. Pesten, agressief gedrag, intimidatie, discriminatie, seksueel ongewenst gedrag of criminaliteit kan ook binnen een sportvereniging plaatsvinden.

Als je zelf last hebt van grensoverschrijdend gedrag door anderen of als je iets ziet of hoort gebeuren wat niet door de beugel kan, kan je bij mij terecht.

Als vertrouwenspersoon heb ik een neutrale positie binnen de vereniging. In een gesprek met mij zal ik een luisterend oor bieden en zal ik een aantal opties bieden die jou kunnen helpen bij het oplossen van je hulpvraag/klacht, hierin kan ik je ook ondersteunen. De hulpvraag/klacht zal na het gesprek aan het bestuur gemeld worden, indien wenselijk zal dit anoniem gebeuren, zodat ons gesprek in vertrouwen kan plaatsvinden.

Ons doel is dat SC Twist een gezellige, veilige en positieve vereniging is, waar sportiviteit, waardering, respect en tolerantie onze waarden zijn. Kom je gedrag tegen dat grensoverschrijdend is, schroom dan niet en neem gerust contact op met mij. Dit kan persoonlijk, via telefoon of mail. 

Let op: noem in je berichtje nog niet precies waarom je contact opneemt. Gewoon je naam en telefoonnummer is voldoende en dan maken we een afspraak.

Tot ziens op de vereniging.

Henrike Spoelman