S.C.Twist respecteert de privacy van bezoekers van de website www.sctwist.nl (hierna: de ‘Website’) en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u S.C.Twist verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Toepasselijkheid
Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van de door bezoekers verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens) en data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de Website.

Doeleinden verwerking Persoonsgegevens
S.C.Twist behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. S.C.Twist verzamelt o.a. Persoonsgegevens bij het invullen van verschillende formulieren (inschrijfformulier e.d.), het opnemen van contact via de Website en bij het abonneren op de nieuwsbrief. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van registratie lidmaatschap, inventarisatie van b.v. vrijwilligerswerk, het beantwoorden van de vragen alsmede om geïnteresseerden op de hoogte te houden van het nieuws over de laatste ontwikkelingen binnen en rond S.C.Twist.

Inschrijfformulier en overige formulieren
Als u een formulier op de Website invult, dan worden de gegevens die u aan S.C.Twist toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. S.C.Twist verzamelt in dit kader o.a. uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer (IBAN) en leeftijd.
De door u verstrekte Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.

Nieuwsbrief
S.C.Twist biedt maandelijks één of meerdere nieuwsbrieven aan. Uw e-mailadres wordt vanaf 25 mei 2018 alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Vóór deze datum werd u, als lid of relatie van S.C.Twist, automatisch abonnee. Uw e-mailadres wordt opgeslagen op de server van MailChimp®. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
De privacy verklaring van MailChimp® (engels) bekijkt u HIER

Beveiliging
S.C.Twist heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de Persoonsgegevens of dat de Persoonsgegevens verloren gaan. Uw persoonlijke gegevens m.b.t. het lidmaatschap van S.C.Twist zijn ondergebracht bij Sportlink.
Sportlink heeft diverse maatregelen getroffen om uw gegevens te waarborgen. Deze maatregelen zijn te vinden in DIT DOCUMENT (PDF)
Onze website werkt met een beveiligde verbinding (SSL/HTTPS), en wordt gehost bij een Nederlandse provider met de server in Nederland.

Lidmaatschap
Bij het lidmaatschap van S.C.Twist wordt u ook automatisch lid van het betreffende sportverbond. (NHV of KNKV). U heeft dan ook de mogelijkheid de z.g. Handbal APP of Korfbal APP op uw smartphone te installeren. Met deze APP heeft u toegang tot uw persoonlijke gegevens welke u ook gedeeltelijk zelf kunt wijzigen indien dit nodig mocht zijn. Jeugdleden onder 16 jaar kunnen géén wijzigingen in de APP aanbrengen. Dit is wel mogelijk voor de ouder/verzorger, een uitleg hierover is te vinden op deze WEBPAGINA

Beeldmateriaal
In onze algemene voorwaarden (art.26) is het volgende punt opgenomen:
Tijdens activiteiten en wedstrijden kunnen foto’s en filmopnamen gemaakt worden. Deze kunnen worden gebruikt voor publicaties van de vereniging via diverse soorten (social) media, bijvoorbeeld kranten, Facebook, verenigingswebsite etc. Mocht de gebruiker -of diens wettelijk vertegenwoordiger- het niet op prijs stellen om gefotografeerd en/of gefilmd te worden, dan kan dit direct schriftelijk kenbaar gemaakt worden via het communicatieteam (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Inzage, correctie en recht van verzet
Indien u een relatie met S.C.Twist heeft, heeft u de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien via de APP. U kunt ook een verzoek doen aan het secretariaat van S.C. Twist. U kunt na inzage S.C.Twist verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Gedeeltelijk kunt u dat eventueel ook zelf doen in de APP.

S.C.Twist
Claudius Civilislaan 33b
3132JA Vlaardingen
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Aanpassen Privacyverklaring
S.C.Twist behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de Website worden gepubliceerd.

Deze versie is opgesteld op 21 mei 2018