Lid worden van S.C. Twist?

Dit kan eenvoudig en snel. Vul het onderstaande formulier in en druk op verzend om het formulier te versturen. Voor Handbal en Korfbal is een pasfoto  noodzakelijk. Een (1) pasfoto kun je afgeven bij de bestuursleden, in onze kantine bij het barpersoneel, of bij de trainer/coach. Zorg er voor dat de foto niet wordt beschadigd door bv. een paperclip of dik geschreven naam op achterzijde. In een enveloppe, geadresseerd aan “Ledenadministratie Handbal” of “Ledenadministratie Korfbal”, met daarop de naam is de beste methode.

Heb je een digitale foto van goede kwaliteit, en die ook voldoet aan de kwalificatie "pasfoto"? Dan kan je deze ook mailen aan ledenadministratie

Na de registratie ontvang je een "SEPA" machtiging t.b.v. de automatische incasso van de contributie. Na ondertekening kun je deze afgeven bij de bij trainer/coach, bestuursleden of, in een envelop geadresseerd aan “Ledenadministratie Handbal” of “Ledenadministratie Korfbal”, bij het barpersoneel of mailen aan de ledenadministratie.

Alvast bedankt voor je medewerking!

Gegevens aanmelder

Vul je het registratie formulier in voor je dochter of zoon onder 18 jaar, of voor jezelf?  geef het hieronder aan.

 Registratieformulier


Betaling Contributie

Indien je de contributie zelf betaalt vul dan in:

  • je IBAN nummer
  • je akkoord voor automatische incasso
  • je keuze voor jaar of kwartaal betaling

jeugdfonds logoIndien de contributie betaald wordt door het Jeugdfonds Sport & Cultuur is een IBAN nummer niet nodig. Geef dit aan door dit onder aan te vinken en schrijf i.p.v. een IBAN nummer "Jeugdfonds" in het vak.
(een akkoord voor automatische incasso en jaar of kwartaal keuze zijn verplichte punten, deze dienen dus beantwoord te worden, maar hebben geen invloed als de contributie door het jeugdfonds betaald wordt.) 

 Afwijkende naam/adres contributie

Alleen in te vullen indien van toepassing

Wordt de contributie betaald via een ander persoon of een ander adres, vul dan onder de gegevens in..

Privacy

Hieronder vragen wij je toestemming voor het gebruik van je E-mailadres t.b.v. de nieuwsbrief. Je mailadres wordt dan toegevoegd aan de lijst van geabonneerden. Het is altijd mogelijk je zelf weer af te melden d.m.v. de link in de mail waarmee de nieuwsbrief verstuurd wordt.

Tevens vragen we toestemming voor het maken en publiceren van foto's en/of videomateriaal t.b.v. publicatie op de website, in de nieuwsbrief of op (social) media. (Denk aan teamfoto's en wedstrijd (actie) foto's)
(zie ook de algemene voorwaarden (art.26) over dit onderwerp.)

 

Algemene voorwaarden

Let op:
Conform de Algemene Voorwaarden loopt het lidmaatschap tot en met 30 juni en wordt het lidmaatschap jaarlijks stilzwijgend verlengd. 
Opzeggen kan alleen per 1 juli en dient vóór 1 juni te worden doorgegeven aan ledenadministratie. Indien tussentijds wordt opgezegd, dient de contributie tot en met 30 juni te worden betaald. De Algemene Voorwaarden zijn te downloaden via de button hieronder.

Algemene Voorwaarden  download

Verzenden

Is alles juist ingevuld?
Neem dan tenslotte de Captcha tekst over en verstuur het formulier, is dit woord niet goed leesbaar druk dan op het ververs teken verversteken, er verschijnt dan een nieuw woord.

 


captcha
Powered by BreezingForms