Nieuwbouw sporthal

We gaan verhuizen....

Tijdelijke kantine S.C. Twist Eindelijk is het dan zover.... de werkzaamheden voor de nieuwbouw gaan van start. Dat betekent ook dat we afscheid gaan nemen van onze huidige kantine, en onze intrek nemen in de tijdelijke kantine, de oude kantine van Oranje Nassau. Inmiddels is er een werkgroep gevormd die zich met diverse onderdelen (schoonmaken, verven, verhuizen) gaat bezighouden, en zijn de aannemers bezig met de laatste loodjes van de renovatie.

Volgens de huidige planning zijn 2 juli de laatste activiteiten in de huidige kantine, en zitten we vanaf 6 augustus in de tijdelijke kantine. Inmiddels zijn ook de voorbereidingen gestart voor de sloop van de gymzalen van College VOS. De eerste werkzaamheden vinden binnen plaats, de sloop van de gymzalen staat gepland voor september. Daarna zal ook de kantine grotendeels worden gesloopt. Eind 2022 zal worden gestart met de bouw, de oplevering staat vooralsnog gepland voor eind oktober 2023.

Via dit deel van de website zullen we informeren over de voortgang, waar mogelijk vergezeld van foto's.

Voorbereidingen bouw sporthal Claudius Civilislaan in juni 2022 van start

sporthal artikel gemeente

Vrijdag de 13e? Als dat maar goed gaat.

GV 27 4 2022

Pagina 1 van 10