• Maakt tijdig een planning van alle thuiswedstrijden tijdens het zaalseizoen
 • Zorgt voor een eerlijke verdeling qua inzet van tijdwaarnemers
 • Zorgt dat er 2 personen zijn aangewezen die tijd gaan waarnemen (veelal spelers -ouder dan 15 jaar- of ouders van spelers)
 • Zorgt dat de tijdwaarnemers uiterlijk 15 minuten vóór aanvang speeltijd aanwezig zijn
 • Zorgt dat het standenformulier op de tafel ligt van de tijdwaarneming
 • Instrueert de tijdwaarneming bij het bedienen van de tijdklok en het invullen van het standenformulier
 • Draagt zorg dat na afloop van de laatste wedstrijd de uitslagen zijn ingevoerd in Sportlink

 

Taken tijdwaarneming

 • Zorgt dat er een stopwatch en een fluit gereed liggen voor aanvang van de wedstrijd
 • Controleert of de doelen klaar en vast staan
 • Zorgt dat de tijdklok cq. stopwatch gereed is voor gebruik
 • Zorgt dat de benodigde formulieren klaar liggen vóór aanvang van de wedstrijd
 • Controleert na de wedstrijd of het standenformulieren correct is ingevuld en klopt met de stand die de scheidsrechter invoert in Sportlink
 • Attendeert de scheidsrechter op als er ongeregeldheden plaatsvinden in en rondom het veld dan wel onbehoorlijke opmerkingen van de bank
 • Registreert gele kaarten of andere straffen tijdens de wedstrijd
 • Neemt de taak van de scheidsrechter over als deze uitvalt
 • Belt de Politie bij ernstige ongeregeldheden zoals molestatie of anderszins en vermeldt dit tevens op het wedstrijdformulier
 • Zorgt dat na de laatste wedstrijd al het materiaal weer wordt opgeborgen