Taken lid Technische Commissie  > voor deze functie bestaat een vacature <

Heeft u interesse en tijd om deze functie te vervullen neem dan contact op met Bram van Leijen

 • Evalueert met train(st)ers/coaches en teams en rapporteert aan het bestuur, volgens jaarplanning TC
 • Geeft wensen/problemen vanuit de TC aan richting bestuur en koppelt dit terug aan de TC-leden
 • Evalueert en rapporteert resultaten van de vooraf vastgestelde doelstellingen per team (voor start van de competitie door team, technische staf en TC)
 • Overlegt de behoefte aan trainer(s) met het bestuur
 • Onderhoudt het vakinhoudelijke contact met de trainer(s), voert bijvoorbeeld gesprekken over functioneren e.d. in overleg met het bestuurslid TZ
 • Zorgt voor een goede organisatie m.b.t. trainingen (samen trainen van teams, bezetting en indeling zaaluren)
 • Verantwoordelijk voor de uitvoering van het technisch beleid
 • Draagt zorg voor de begeleiding en opleiding van train(st)ers voor de jeugdteams
 • Eerste aanspreekpunt voor technische problemen
 • Samenstellen van de jeugdteams op basis van kwaliteit, waarbij rekening gehouden kan worden met vriendschappen
 • Coördinatie en afstemmen met contactpersonen commissies (scheidsrechters, materialen, competitiezaken, wedstrijdsecretariaat en ledenadministratie)
 • Draagt aan het bestuur train(st)ers, coaches en begeleid(st)ers voor
 • Aanspreekpunt voor speelsters, spelerspanels en trainers/coaches, zowel jeugd als senioren
 • Zorgt in samenwerking en overleg met de train(st)ers voor goede doorstroming speelsters
 • Stelt in samenwerking en overleg met de train(st)ers de teams samen
 • Stimuleert de trainer(s) om applicatiecursussen te volgen
 • Regelt dat bij jonge trainers (vaak jeugdleden) begeleiding/supervisie een volwassene aanwezig is
 • Observeert coaches, spelers en speelsters tijdens wedstrijden en/of trainingen
 • Adviseert bij problemen binnen een groep of bij problemen tussen trainers, coaches en/of individuele spelers
 • Adviseert bij doorstroming van jeugdleden naar de senioren
 • Zoekt opvolgers voor aftredende commissieleden
 • begeleidt nieuwe commissieleden

Kerncompetenties

 • Communicatief vaardig
 • Ervaring en deskundigheid betreffende sporttechnische zaken
 • Grote affiniteit, inzicht en kunde omtrent de kerntaak (handbal) van de vereniging
 • Beleidsmatig en planmatig denken en werken
 • Werken in teamverband
 • Coördineren
 • Delegeren