Taken bestuurslid Technische zaken  

 

 • Neemt deel aan bestuursvergaderingen
 • Bewaakt de uitvoering van het verenigingsbeleidsplan
 • Overlegt met alle bestuursleden die bij een bepaald onderwerp betrokken zijn
 • Onderhoudt contacten met het NHV en met collega functionarissen van andere verenigingen
 • Vertaalt het beleid en de reglementen van het NHV naar verenigingsbeleid (op technisch vlak) en komt met voorstellen
 • Is verantwoordelijk voor het (laten) opstellen van een beleidsplan dat aansluit bij het algemeen verenigingsbeleidsplan en voor de implementatie daarvan
 • Coördineert en evalueert het algehele handbalbeleid
 • Bewaakt het budget
 • Doet verslag van TZ-vergaderingen naar het bestuur en geeft notulen door aan de verenigingssecretaris
 • Geeft wensen/problemen vanuit de TZ aan richting het bestuur en koppelt dit terug aan de TZ
 • Luistert naar vragen van leden en geeft deze door aan het betreffende TZ- of bestuurslid
 • Is verantwoordelijk voor de informatievoorziening naar de leden
 • Stelt een jaarplan op en draagt zorg voor de uitvoering van de activiteiten
 • Communiceert en promoot (sportbond-)jeugdactiviteiten, cursussen en thema-avonden binnen de vereniging
 • Vertegenwoordigt de TZ binnen het verenigingsbestuur
 • Zit vergaderingen commissie TZ voor
 • Leidt de commissieleden TZ
 • Coördineert de taakverdeling binnen de TZ
 • Overlegt met de TC over alle handbaltechnische zaken
 • Zorgt voor aanstelling van de trainers/begeleiders senioren
 • Is verantwoordelijk voor het onderhouden van contact met de (betaalde) trainers en coaches
 • Geeft aan wie wanneer bepaalde kadercursussen kan/dient te volgen (scheidsrechtercursus, competitieleider, trainerscursussen, jeugdbegeleider, enz.)
 • Houdt overzicht over de verdeling van de trainingsuren over de doelgroepen

Kerncompetenties:

 • Communicatief vaardig
 • Ervaring en deskundigheid betreffende handbaltechnische zaken
 • Beleidsmatig en planmatig denken en werken
 • Werken in teamverband
 • Affiniteit met de doelgroep
 • Oplossingsgericht
 • Enthousiast
 • Coördineren
 • Delegeren