Binnen de afdeling Handbal is de vacature "Bestuurslid Technisch zaken", "Voorzitter TC" en  "lid TC " beschikbaar:

Voor een uitgebreide taakomschrijving van deze, en overige taken binnen Handbal Technische  Zaken, klikt u op de "lees meer" link

Lid Technische Commissie (VACATURE)

 • Evalueert met train(st)ers/coaches en teams en rapporteert aan het bestuur, volgens jaarplanning TC, Geeft wensen/problemen vanuit de TC...

Voorzitter Technische Commissie (VACATURE)

 • Zorgt voor goede communicatie tussen het bestuur en de TC,  Initieert en is voorzitter van het train(st)ers-/coachesoverleg...

Technisch Coördinator

 • Opstellen en ten uitvoering brengen van het handbal technisch en tactisch meerjarenbeleidsplan [MJBP] van de vereniging, Detaillering van...

Wedstrijdsecretaris
 • Organisatie van de competitie(s), Planning wedstrijden en tijden...

Scheidsrechter coördinator (SKP-er) 

 • Organisatie van scheidsrechterszaken binnen de vereniging, Contact onderhouden met scheidsrechter...

Coördinator Tijdswaarneming
 • Maakt tijdig een planning van alle thuiswedstrijden tijdens het zaalseizoen, Zorgt voor een eerlijke...

Bestuurslid Technische Zaken (VACATURE)
 • Neemt deel aan bestuursvergaderingen,Bewaakt de uitvoering van het verenigingsbeleidsplan, Overlegt met...

VACATURES

 • Bekijk hier de beschikbare functies binnen de afdeling handbal
leesmeer

 

 Doelstelling TECHNISCHE ZAKEN HANDBAL

De TZ faciliteert de spelers van de vereniging op een zodanige manier dat de groep begeleid wordt in het leren en het spelen van het spel middels trainers en/of coaches, dat er voldoende en veilig trainings- of speelmateriaal is, dat er voldoende trainings- en wedstrijdmomenten zijn, afgestemd op de leeftijden van de spelers.

De gezamenlijke verantwoordelijkheden en aandachtsgebieden van de TZ zijn:

 • Het behartigen van de verenigingsbelangen in zijn totaliteit

 • Het toezien op de uitvoering en het bijstellen van het beleidsplan

 • Het actueel houden van taken, acties en draaiboeken

 • Het voorbereiden van de algemene ledenvergadering en jaarvergadering

 • Het onderhouden van contacten met de bonden

 • Het zorgdragen voor het goed en effectief uitvoeren van taken en activiteiten van de verschillende commissieleden

 • Het bewaken van de balans binnen de jeugdteams en doorstroming tussen de jeugd- en seniorenteams

Algemene uitgangspunt commissieleden:

 • Van commissieleden wordt verwacht dat ze bij voorkeur brede handbalkennis en -ervaring hebben, in elk geval interesse om de benodigde kennis op te doen

 • Van commissieleden wordt verwacht dat ze betrokken (willen) zijn bij handbal en zich daarvoor willen inzetten

 • Naast de betrokkenheid is ook verantwoordelijkheid nemen en afstand kunnen nemen van belang (denk bijv. aan situaties waar spelers het niet eens zijn met bepaalde beslissingen of aan de publieke opinie)

 • Van commissieleden wordt verwacht dat ze kritisch kunnen zijn en zaken kunnen onderbouwen

 • Van commissieleden wordt verwacht dat ze bereid zijn zich te willen verantwoorden over de gemaakte keuzes

 • Van commissieleden wordt verwacht dat ze vertrouwelijk met zaken om kunnen gaan

 • Van commissieleden wordt verwacht dat ze samen kunnen werken en als team kunnen opereren