Lid worden en maatjes van Twist en corona

banner lid worden kort

  banner maatje van Twist   Banner Twist vs Corona

 

NIEUWS

Update korfbalcompetities

KNKV logoOver de afwikkeling van de veld- en zaalcompetitie 2019/2020 heeft het Bondsbestuur maandag 6 april het volgende besloten*:

Veldcompetitie
De gehele veldcompetitie 2019/2020 wordt beschouwd als niet gespeeld. Van deze competitie is slechts de helft - of iets meer - afgewerkt en daarom is het Bondsbestuur van mening, dat hieraan geen waarde kan worden toegekend. Er zijn dus geen kampioenen en degradanten. Over de indeling  van de veldcompetitie van volgend seizoen doet het Bondsbestuur te zijner tijd nadere mededelingen.

Zaalcompetitie
Wedstrijdkorfbal
Bij het wedstrijdkorfbal is de huidige stand de eindstand en vindt overeenkomstig de geldende promotie-degradatieregeling promotie en degradatie plaats. Over de precieze gevolgen voor alle teams volgt op korte termijn informatie.

Breedtekorfbal
Zoals eerder al bekend gemaakt wordt de zaalcompetitie voor breedtekorfbal als niet gespeeld beschouwd. Het breedtekorfbal kent strikt reglementair gezien geen kampioenschappen, zodat dit hierop officieel ook geen invloed heeft. Voor de indelingen voor de zaalcompetitie 2020/2021 zijn de gevolgen minimaal, omdat het breedtekorfbal al enige jaren op basis van sterkte wordt ingedeeld.

* Dit is een samenvatting van de voor S.C. Twist belangrijke besluiten. Het volledige bericht kun je hier lezen.

Gevolgen aangescherpte Corona maatregelen: ook veldcompetitie vervalt

closedN.a.v. de aangescherpte maatregelen tegen verspreiding van het Corona-virus hebben de korbalbond KNKV en handbalbond NHV besloten dat, naast de zaalcompetitie, ook de 2e helft van de veldcompetitie niet doorgaat. Wat dit betekent voor de indelingen voor het komende seizoen, kun je hier lezen:

Korfbal: Competitie / Veel gestelde vragen

Handbal: Competitie / Veel gestelde vragen

Omdat voorlopig vrijwel alle samenkomsten verboden zijn, is het niet toegestaan om op de velden van Twist te sporten. Bij overtreding van het verbod kan een boete worden opgelegd door de overheid. De kantine en velden zijn tot nader bericht gesloten. Informatie over de gevolgen voor contributie e.d. kun je vinden in de meest recente nieuwsbrief.

Wij rekenen op ieders medewerking, en hopen dat iedereen deze moeilijke tijd in gezondheid door komt.

Contributie

penningmeesterAfgelopen dagen heeft iedereen de factuur ontvangen voor de contributie over de maanden april t/m juni welke op 1 april zal worden geïncasseerd.

Het bestuur probeert inzichtelijk te krijgen wat de impact is van het “corona virus” op onze vereniging. Momenteel is er nog heel veel onduidelijk wat het corona virus voor de vereniging gaat betekenen, niet alleen voor de trainingen en het verloop van de competitie, maar ook op financieel gebied. Zoals al eerder aangegeven volgen wij hetgeen door de overheid en de sportbonden wordt gepubliceerd.

Wij realiseren ons terdege dat het corona virus wellicht voor u ook financiële consequenties heeft en dat het tot een probleem leidt. Mocht u al op korte termijn in de problemen komen met de incasso van de contributie, neem dan contact op met de penningmeester Jan van Vliet. CONTACT

Tot slot willen wij iedereen heel veel sterkte wensen tijdens deze vervelende periode en hoop dat we elkaar binnenkort weer bij Twist kunnen begroeten.
Zodra er verdere ontwikkelingen zullen wij u vanzelfsprekend op de hoogte houden.

En let een beetje op elkaar en jezelf,

Het Bestuur

Pagina 9 van 25