Lid worden en maatjes van Twist

banner lid worden kort

  banner maatje van Twist

NIEUWS

Problemen met palen op het kunstgras

De korfballers hebben ongetwijfeld ondervonden dat het soms lastig is om de korfbalpalen uit de grondpotten te halen. Dit wordt veroorzaakt doordat het zand tussen de paal en de grondpot komt te zitten. Helaas blijft het een utopie om deze uitdaging; “het makkelijk plaatsen en verwijderen van de grondpotten” op te lossen. De minimale tolerantie die tussen de paal en de grondpot zit is en blijft een uitdaging. De millimeters onder in de pot hebben boven bij de mand een grotere bewegingsuitslag. We kunnen daar niet meer ruimte creëren.
Het allerbelangrijkste is om de omgeving van de grondpotten zo schoon mogelijk te houden:

• Zand rond de potten naar de buitenkant vegen, dus niet richt de potten;
• Grondpot zeer regelmatig legen (loopt op den duur vol met zand);
• Zo nu en dan de palen ook even ontdoen van zand;
• Zo veel mogelijk blad/takjes en anders groen uit de pot houden.

Mocht het weghalen van de paal toch problemen geven is het absoluut niet goed om te wrikken. Het beste is om een sterke vent te zoeken!!
Om de paal weg te halen moet deze ongeveer op kniehoogte worden gepakt en recht omhoog worden getrokken. Ga dus alsjeblieft niet aan de paal staan schudden, hierdoor wordt de grondpot beschadigd met alle gevolgen van dien.
Dit is uiteraard lastiger als in de oude situatie, maar ik reken op ieders medewerking.

Mochten jullie een goed idee hebben om het op te lossen dan vernemen wij dat natuurlijk heel graag.

Alvast bedankt voor jullie medewerking.

Namens het bestuur

Jan Kees Boot